Najnovija generacija inteligentnih mikroprocesorskih detektora grupacija Novar-Esser i Siemens Building Technologies, rezultat je dugogodišnjeg razvoja i kao takav je primjer izvrsnosti u integraciji najnovijih tehnoloških dostignuća. Posebna pozornost je posvećena dizajnu, koji je fokusiran na multifunkcionalnosti i dugotrajnosti, u isto vrijeme uključujući i posljednje trendove građevne tehnologije. Vatrodojavna zaštita i građevna tehnologija sada su vidljivo stopljene, kreirajući harmoničnu simbiozu.

U sustavima za dojavu požara nužna je detekcija u što ranijem stadiju, kako bi se moglo pravovremeno intervenirati i time svesti štetu na najmanju moguću mjeru. Kod zaštite od požara prostorija kao što su: server sobe, laboratoriji, arhive i slično, svako kašnjenje kod intervencije u slučaju incidentne situacije može imati nesagledive posljedice. Stoga je sustav gašenja logična nadogradnja sustavu detekcije požara, ali pod uvjetom visoke pouzdanosti. Pod time se podrazumijeva primjena interaktivnih detektora, koji su u skladu sa strogim sigurnosnim standardima (VdS). Nestabilan i nepouzdan sustav detekcije može, uslijed pojave lažnog alarma, uzrokovati nepotrebnu aktivaciju sustava gašenja.


TEHNOMOBIL d.o.o. Sarajevo - sva prava pridržava Tehnomobil 2000-2008