Sustavi kontrole pristupa često se pojavljuju kao samostalni koncept ili kao dio sveobuhvatnog koncepta tehničke zaštite. U velikom broju slučajeva se sa kontrolom pristupa kombiniraju sustavi evidencije radnog vremena kao temelj za izračun plaća i praćenje radnih aktivnosti zaposlenika te se često traži usklađivanje sa nekim od postojećih standarda (SAP). Zastupajući tvrtke Primion i Bewator u mogućnosti smo ponuditi sustave prilagođene svakom korisniku (custom design). Svi sustavi su modularni i mrežno orijentirani s izvanrednim integracijskim mogućnostima.

Sustav kontrole pristupa primjenjuje se u prostorima gdje postoji potreba za ograničenjem pristupa neovlaštenih osoba pojedinim objektima i prostorijama, te analizom ulaska i izlaska osoba u određeni prostor. Ta analiza se može iskoristiti za izračun plaća u sustavima evidencije radnog vremena. Danas se najčešće koriste čitači sa beskontaktnim karticama, dok se za prostorije, gdje je potrebna veća razina sigurnosti, koristi kombinacija čitača i tipkovnice ili biometrijskog čitača, gdje se nakon ispravne autorizacije karticom, unosi pristupni pin ili vrši autorizacija nekom biometrijskom metodom (otisak prsta, skeniranje rožnice oka i slično). Kombinacijom beskontaktne kartice sa smart chip tehnologijom, postiže se dodatna razina sigurnosti i integracije sa IT svijetom, pri čemu se postojeća kartica može iskoristiti za autorizaciju na PC-u, digitalno potpisivanje dokumenata i e-mail-ova, kripto zaštitu podataka i slično. U kriptografiji su razvijeni sustavi koji omogućuju digitalno potpisivanje poruka (po funkciji ekvivalentnoj tradicionalnom potpisu) i stvaranje digitalnih certifikata, a sustav, poput infrastrukture javnih ključeva (PKI), osigurava njihovo transparentno korištenje.

Kontrola i autorizacija pristupa može se primjenjivati za vozila, koji imaju na šasiji pričvršćene specijalne aktivne elemente (tagove). Komunikacija sa čitačem se ostvaruje kao kod klasične aktivne kartice, a čitač je izveden u obliku induktivne petlje koja se polaže u kolnik. Višestruke su mogućnosti apliciranja takvog sustava: za kompleksne sustave autoriziranog parkiranja, kontrolu prolaska vozila u kombinaciji sa rampom, sustave naplate parkiranja i slično.

Sustav evidencije radnog vremena omogućuje automatiziranu evidenciju i obračun prisutnosti djelatnika na radnom mjestu. U svrhu uvođenja ovakvog sustava teži se kreiranju modernog i sofisticiranog rješenja, koje će zadovoljiti sve potrebe korisnika u pogledu funkcionalnosti te mogućnosti proširenja i umrežavanja. Uz kontrolu pristupa i prikupljanje podataka o dolascima i odlascima, omogućeno je praćenje i planiranje cjelodnevnih izostanaka te veliki broj naknadnih izvještavanja. Sustav podržava jednostavnu nadogradnju certificiranim sučeljem za automatizirani i direktni prijenos registracije radnog vremena u SAP R/3 HR.


TEHNOMOBIL d.o.o. Sarajevo - sva prava pridržava Tehnomobil 2000-2008