Ukoliko se eksplozivno-zapaljivi plinovi nekontrolirano miješaju sa zrakom, mogu uzrokovati veliku opasnost za ljude i okolinu. Od iznimne je važnosti pravodobna detekcija te se ovakvi sustavi najčešće podešavaju na tri razine alarma, vezane uz koncentraciju plina, uz koje se pridružuju akcije poput pokretanja ventilacije, uključenja sirene, bljeskalice ili panoa. Španjolska tvrtka Duran Electronica, sa preko 70.000 instalacija u više od 30 zemalja, europski je lider u ovoj industriji te predstavlja pouzdanog partnera koji je u stanju ponuditi ne samo trajne i visokokvalitetne uređaje, već i potpuna rješenja oblikovana upravo po potrebama i željama krajnjih korisnika.

Detektori ove tvrtke, uz činjenicu da se tvornički umjeravaju na traženi plin, odlikuju se i robusnim kućištem otpornim na vanjske utjecaje, individualnim adresiranjem, otpornosti na zaprljanje i elektromagnetske interferencije te izvanrednom preciznosti i pouzdanosti u radu.

Obzirom na tehnologiju rada ovih uređaja, razlikujemo elektrokemijsku, katalitičku, poluvodičku i infracrvenu metodu, kojima se mogu detektirati slijedeći plinovi:

  • Otrovni:
    ugljični monoksid (CO), ugljični dioksid (CO2), sumporna kiselina (H2S), sumpor IV oksid (SO2), dušikov monoksid (NO), dušikov dioksid (NO2), solna kiselina (HCl), kisik (O2), klor (Cl2), amonijak (NH3)
  • Eksplozivni/zapaljivi:
    vodik (H2), prirodni plin/metan (CH4), propan-butan, izopropilni alkohol, heksan (C6H14), oktansko gorivo, acetilen (C2H2), etilen (C2H4), amonijak (NH3), butanon, etanol (C2H5OH), metanol (CH3OH), toluen, pentan (C5H12), etilen oksid (C2H4O)

Eurosondelco je linija proizvoda za detekciju otrovnih i eksplozivno-zapaljivih plinova u većim objektima pri čemu se posebna značajka pridaje mogućnosti adresiranja i očitanja koncentracije plina na svakom detektoru. Oni se dijele obzirom na detekciju eksplozivno-zapaljivih (Europellistor), odnosno otrovnih (Eurodetector) plinova.

Fidegas linija uređaja razvijena je za detekciju otrovnih i eksplozivno-zapaljivih plinova u manjim prostorima (do 200 m2) te se odlikuje mogućnosti pojedinačnog adresiranja detektora u alarmu (individualno adresiranje). Osobita važnost treba se posvetiti činjenici da postoji izvedba centrale i detektora za S prostore.

Duran 203 Plus iznimno je popularan sustav za detekciju ugljičnog monoksida (CO) kojim se može pokriti i do 17.000 m2 površine. Dosada je instaliran u više od 20.000 podzemnih garaža, pokrivajući pritom više od 40 milijuna metara četvornih. Bitna odlika ovog sustava je mogućnost prilagodbe brzine ventilacije ovisno o koncentraciji CO za svaku liniju, čime se postižu velike uštede u potrošnji električne energije.

Aplikacija "Hologas" za nadzor statusa plinodojavne centrale i pojedinih detektora istovremeno nadzire više plinodojavnih centrala s većim brojem linija, pružajući pritom vizualnu indikaciju statusa detektora putem grafičkog sučelja. Statusi detektora predstavljaju se različitim bojama, ovisno o tipu događaja (predalarm, alarm, greška, itd). Aplikacija također pruža podršku za spajanje plinodojavne centrale putem RS232 ili TCP/IP oblika komunikacije.


TEHNOMOBIL d.o.o. Sarajevo - sva prava pridržava Tehnomobil 2000-2008