Sustavi protuprovale su vrlo osjetljivi dio sveobuhvatnog koncepta tehničke zaštite. Zbog toga se naše aktivnosti temelje na kompleksnom sagledavanju problema integralne zaštite osoba i imovine kroz unapređenje prevencijskih mjera, uklanjajući procijenjene izvore ugroženosti i izrazite opasnosti. To u krajnjem obliku rezultira optimalnim sustavom zaštite krojenim po mjeri korisnika. U području protuprovale zastupamo protuprovalni program vodećih svjetskih kompanija u području tehničke zaštite Esser i Siemens Security Systems te Pyronix, specijaliziranu tvrtku za protuprovalnu zaštitu malih, srednjih i rezidencijalnih objekata.

Protuprovalni sustavi grupacije Novar i Siemens predstavljaju vrhunsku tehnologiju u području sustava protuprovale u skladu sa vrlo zahtjevnim sigurnosnim standardima (VdS). Dizajnirani su na način da zadovoljavaju specifične zahtjeve korisnika uz visoki stupanj fleksibilnosti, zbog svoje modularne strukture.

Centrale imaju mogućnost: integriranja elemenata protuprovale, kontrole pristupa, protuprepadnih elemenata, vatrodojavnog sustava, upravljanja sustavom video nadzora, spajanja na centralni dojavni sustav, te integriranja u jedinstveni centralni nadzorni sustav.
Pod pojmom sveobuhvatnog koncepta protuprovalne zaštite podrazumijevamo zaštitu vanjskog i unutrašnjeg perimetra, zaštitu prostora u zgradi, zaštitu pojedinih objekata u prostoru, protuprepadnu zaštitu, kontrolu pristupa, video nadzor i spajanje na centralni dojavni sustav.


TEHNOMOBIL d.o.o. Sarajevo - sva prava pridržava Tehnomobil 2000-2008