HRS - Parking Sphere je software za prepoznavanje registracijskih tablica i upravljanje dobivenim podacima. Prvi korak u procesu prepoznavanja je detekcija automobila, pri čemu dolazi do pobude alarmnog ulaza I/O modula signalom s induktivne petlje te se pokreće proces prepoznavanja slike sa kamere za prepoznavanje.

Nakon izvršene analize tablice automobila kroz postupak prepoznavanja (OCR) i usporedbe dobivenog rezultata s postojećim zapisima u bazi podataka, može se izvršiti akcija automatskog otvaranja rampe preko I/O modula, ako postoje ovlasti za ulazak prepoznatog automobila (razina ovlasti pristupa, vremenska dozvola ulaska...) ili alarmiranja operatera u slučaju uočene nepravilnosti (nepostojanje zapisa u bazi, krivo očitanje zbog oštećenja na tablici i slično).

Sustav ima mogućnost pohrane više verifikacijskih slika zajedno sa slikom registracijske tablice automobila (npr. verifikacijska slika automobila je iz drugog kuta gledanja, u koloru, budući da je kamera za prepoznavanje visokokontrastna crno bijela kamera s fokusom na tablicu). Na taj način se dobiva kompletna informacija o automobilu na ulazu u štićeni prostor.


TEHNOMOBIL d.o.o. Sarajevo - sva prava pridržava Tehnomobil 2000-2008