Najnovija generacija inteligentnih mikroprocesorskih detektora grupacija Novar-Esser i Siemens Building Technologies, rezultat je dugogodišnjeg razvoja i kao takav je primjer izvrsnosti u integraciji najnovijih tehnoloških dostignuća. Posebna pozornost je posvećena dizajnu, koji je fokusiran na multifunkcionalnosti i dugotrajnosti, u isto vrijeme uključujući i posljednje trendove građevne tehnologije. Vatrodojavna zaštita i građevna tehnologija sada su vidljivo stopljene, kreirajući harmoničnu simbiozu.

Savršen raspored svih komponenti najnovijeg IQ8Quad detektora, grupacije Novar-Esser, rezultirao je tankim kućištem, elegantnog dizajna, koji osigurava estetsku prihvatljivost u različitim interijerima. Povećana detekcijska komora omogućuje integraciju posljednjih senzorskih tehnologija. Bitna odlika ovog detektora je multifunkcionalnost, što znači da su u njemu objedinjene funkcije detekcije, svjetlosnog alarma (bljeskalice) i zvučnog alarma (sirene), za što su u prošlosti bila potrebna tri odvojena kućišta.

Postoje detektori za specijalne aplikacije: linearni detektori dima, detektori požara uzorkovanjem zraka, detektori plamena, bežični radio detektori, specijalni detektori za eksplozivne prostore i linearni detektori topline (FibroLaser II) za primjenu u tunelima.

'Fibro Laser II' je baziran na svjetlovodnom kabelu, a odlikuje se izrazito linearnom funkcijom detekcije duž cijelog područja nadgledanja. Sustav se bazira na vrlo sofisticiranoj upravljačkoj elektronici s pulsnim laserskim izvorom i ekstremno robusnoj senzorskoj tehnologiji. Optički kabel se prosvjetljava moduliranom laserskom svjetlošću iz glavnog kontrolera (OTS).

Mjerenjem vremena propagacije između transmitiranog i primljenog svjetlosnog pulsa nastalog kao produkt raspršenja na toplinski pobuđenom dijelu kabela, možemo odrediti udaljenost incidentne situacije. Vrlo bitna značajka ovakvog sustava je vrlo rana detekcija požara na prostornoj rezoluciji 3-4 metra, čak i u uvjetima jakog strujanja zraka. Svjetlovodni senzorski kabel ima vrlo visok imunitet na vanjske utjecaje (vlaga, korozija, elektromagnetske interferencije) te je iz tog razloga posebno pogodan za primjenu u željezničkim tunelima, gdje su prisutna velika elektromagnetska pražnjenja. Linearni sustav detekcije topline se također vrlo uspješno primjenjuje za nadzor kabelskih trasa u industriji te nadzor temperature spremnika zapaljivih tvari s plivajućim krovom ( naftna, kemijska industrija, itd.).

Sustav za dojavu požara grupacije Novar-Esser ima jedno vrlo bitno svojstvo, a to je distribucija napajanja i alarmnih informacija kroz istu EsserbusPlus petlju, što znači da se, osim detektora, na petlju mogu staviti sirene i ulazno/izlazni moduli.

Vrlo važan segment u sustavu za dojavu požara, predstavlja centrala. U njoj se odvija kompletna mikroprocesorska analiza i obrada signala s detektora, te generira alarmni signal, ako je došlo do odstupanja od normalnog stanja. Preko tipkovnice spojene na centralu vrši se upravljanje elementima sustava za dojavu požara, te dobivamo audio vizualni prikaz stanja u sustavu. Centrala se može integrirati, sa sustavima gašenja (FM200, sprinkler) i obrađivati signale iz njih, sa sustavima za detekciju plina i drugim inženjerskim sustavima. Postoji mogućnost mrežne integracije sustava za dojavu požara u centralni nadzorni sustav zajedno sa sustavom protuprovale i video nadzora.