U sustavima za dojavu požara nužna je detekcija u što ranijem stadiju, kako bi se moglo pravovremeno intervenirati i time svesti štetu na najmanju moguću mjeru. Kod zaštite od požara prostorija kao što su: server sobe, labor atoriji, arhive i slično, svako kašnjenje kod intervencije u slučaju incidentne situacije može imati nesagledive posljedice. Stoga je sustav gašenja logična nadogradnja sustavu detekcije požara, ali pod uvjetom visoke pouzdanosti. Pod time se podrazumijeva primjena interaktivnih detektora, koji su u skladu sa strogim sigurnosnim standardima (VdS). Nestabilan i nepouzdan sustav detekcije može, uslijed pojave lažnog alarma, uzrokovati nepotrebnu aktivaciju sustava gašenja.

Visokotlačni sustav gašenja baziran na plinu FM200, izrazito brzo i učinkovito gasi požar. Za razliku od starije generacije visokotlačnih sustava (halon), koji su bili ekološki neprihvatljivi zbog štetnog utjecaja na ozonski omotač, plin FM200, uz jednaku efikasnost gašenja, nema štetnog ekološkog utjecaja na ljude i okolinu. Brojni testovi u različitim laboratorijima su pokazali da FM200 sustav gasi većinu požara unutar 20 sekundi od inicijalizacije procesa. Konvencionalni sustavi gašenja u praksi se koriste u prostorijama do 4 metra visine, dok sustavi bazirani na plinu FM200 zadržavaju punu efikasnost u prostorijama visine do 5 metara.TEHNOMOBIL d.o.o. Sarajevo - sva prava pridržava Tehnomobil 2000-2008